ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត heptahydrate

ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត heptahydrate

  • ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Heptahydrate

    ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាត Heptahydrate

    Zinc sulfate heptahydrate គឺជាសមាសធាតុអសរីរាង្គដែលមានរូបមន្តម៉ូលេគុលនៃ ZnSO4 7H2O ដែលត្រូវបានគេស្គាល់ជាទូទៅថាជា alum និង zinc alum ។គ្រីស្តាល់ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតគ្រីស្តាល់គ្មានពណ៌ ស័ង្កសីស៊ុលហ្វាតក្រានីល ម្សៅគ្រីស្តាល់ពណ៌ស រលាយក្នុងទឹក រលាយបន្តិចក្នុងអេតាណុល។វាបាត់បង់ទឹកនៅពេលដែលកំដៅដល់ 200 ° C និង decompose នៅ 770 ° C ។