សូដ្យូម polyacrylate

សូដ្យូម polyacrylate

  • សូដ្យូម Polyacrylate

    សូដ្យូម Polyacrylate

    ករណី៖9003-04-7
    រូបមន្តគីមី៖(C3H3NaO2)n

    សូដ្យូម polyacrylate គឺជាវត្ថុធាតុ polymer ដែលមានមុខងារថ្មី និងជាផលិតផលគីមីដ៏សំខាន់។ផលិតផលរឹងគឺជាប្លុក ឬម្សៅពណ៌ស ឬលឿងស្រាល ហើយផលិតផលរាវមិនមានពណ៌ ឬរាវពណ៌លឿងស្រាល។ពីអាស៊ីត acrylic និង esters របស់វាជាវត្ថុធាតុដើមដែលទទួលបានដោយដំណោះស្រាយ aqueous polymerization ។គ្មានក្លិន រលាយក្នុងសូលុយស្យុង aqueous សូដ្យូម អ៊ីដ្រូស៊ីត និងទឹកភ្លៀងនៅក្នុងដំណោះស្រាយ aqueous ដូចជាកាល់ស្យូម hydroxide និងម៉ាញ៉េស្យូមអ៊ីដ្រូសែន។