ទម្រង់សូដ្យូម

ទម្រង់សូដ្យូម

 • ទម្រង់សូដ្យូម

  ទម្រង់សូដ្យូម

  CAS៖១៤១-៥៣-៧ដង់ស៊ីតេ (g / mL, 25 / 4 ° C):១.៩២ចំណុចរលាយ (°C)៖២៥៣

  ចំណុចរំពុះ (oC, សម្ពាធបរិយាកាស): 360 oC

  លក្ខណៈសម្បត្តិ៖ ម្សៅគ្រីស្តាល់ពណ៌ស។វាមាន hygroscopic និងមានក្លិនអាស៊ីត formic បន្តិច។

  ភាពរលាយ: រលាយក្នុងទឹកនិងគ្លីសេរីន, រលាយបន្តិចក្នុងអេតាណុល, មិនរលាយក្នុងអេធើរ។